shadow

Biogram

Andrzej Piasecki – historyk i politolog, profesor. Mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się samorządem terytorialnym, administracją publiczną, polityką regionalną, komunikacją społeczną, systemem wyborczym, zarządzaniem kryzysowym i marketingiem politycznym. Członek Komisji Administracji Publicznej Komitetu Nauk o Polityce PAN. Autor książek:
Referenda w III RP, Warszawa 2005;
Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków 2006;
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009;
Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012;
Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018, Warszawa 2018.

andrzej-konrad-piasecki-1

DEKALOG WSPÓŁPRACY

Drogi Studencie! Zastosowanie się do poniższych uwag ułatwi Ci kontakty w czasie moich dyżurów. I nie tylko.

1. Bądź punktualny. Na konsultacje zabieraj długopis i notatnik; płaszcz i bagaże zostaw w szatni.

2. Pamiętaj o przedstawieniu się: imię, nazwisko, uczelnia, rok studiów, przedmiot i dopiero później przedstaw problem, z którym się zgłaszasz (także w e-mailu).

3. Nie dzwoń i nie pytaj: ,,Czy jest Pan na dyżurze?" - jestem zawsze. O nadzwyczajnych nieobecnościach informuję minimum z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Indywidualne zdawanie egzaminu lub uzyskanie wpisu musisz udokumentować nadzwyczajnymi okolicznościami. Nie czekaj na ostatni termin.

5. Po egzaminie dyplomowym nie przynoś kwiatów, czekoladek, innych ,,gadżetów''. Wykonuję swoją pracę za co otrzymuję wynagrodzenie od Uczelni.

6. Przy oddawaniu prac pisemnych (referaty, rozdziały prac magisterskich) czytaj teksty ZAWSZE po wydrukowaniu, a nie tylko "z komputera".

7. Nie oddawaj prac pisemnych w koszulkach. Wystarczy, że będą spięte. Pisz ekologicznie, na dwóch stronach.

8. Na zajęcia i konsultacje przychodź w stroju stosownym do miejsca i okoliczności.

9. Jeśli to ułatwi nam współpracę napisz do mnie e-mail'a (poprawnego w formie) lub w sytuacjach nadzwyczajnych zadzwoń (nr tel. kom. dostępny w sekretariacie).

10. W sytuacjach losowych i związanych z ważniejszymi obowiązkami, zaproponuj termin konsultacji poza harmonogramem (również w weekendy).

AKTUALNE

Nowa książka "Kryzysy Polski współczesnej 1990-2022"

Każdy z tych kryzysów na swój sposób spowodował, że niektóre struktury administracyjne, społeczne lub gospodarcze uległy destabilizacji, a państwo niemalże „zadrżało w posadach” – z Wprowadzenia.
*
Mimo pokaźnej już liczby publikacji dotyczących różnych kryzysów jakie wstrząsnęły III Rzeczpospolitą, brak było dotąd książki, która podjęłaby ten problem w sposób przekrojowy, a równocześnie syntetyczny. Lukę tę udało się w udany sposób wypełnić prof. Andrzejowi Piaseckiemu – z recenzji prof. Antoniego Dudka.
*
III Rzeczpospolita w latach 1990-2022 została dotknięta dwoma bardzo poważnymi i długimi kryzysami. Pierwszy – transformacyjny – towarzyszył jej narodzinom, drugi, rozpoczęty pandemią, trwa nadal, a wojna na wschodzie Ukrainy utrudnia podsumowanie tego okresu. Zapewne rok 2022 będzie symbolem przesilenia, które zostanie uznane za punkt zwrotny w historii Polski, a może i świata – z Podsumowania.
*
Zaletą książki jest jej oderwanie od dominujących politycznych narracji opisujących najnowszą historię Polski, co widoczne jest w szczególności w trudnych rozdziałach poświęconych lustracji i kryzysowi rządowemu roku 1992 czy kryzysowi parlamentaryzmu w roku 2016. Ta ostania zaleta książki powinna z czasem przesądzić o jej szerokim uznaniu i stosowaniu w pracy ze studentami, odróżniając ją od silnie uwarunkowanych bieżącymi sporami książek z wyraźną tezą publicystyczną lub polemiczną – z recenzji dra hab. Rafała Matyi.

Dział multimedia

Zamieszczone na stronie prezentacje multimedialne stanowiły materiał pomocniczy do moich wykładów, referatów konferencyjnych itp. Mają charakter roboczy i nie zawsze były weryfikowane. W niektórych przypadkach zawierają dane wymagające aktualizacji.

Dział uczelnia

Aktualne informacje o przedmiotach, seminariach, doktorantach, sukcesach moich studentów i wskazówki jak pisać pracę.

NOWOŚCI WYDAWNICZE