Doktor Sie Ma

Doktor Sie Ma

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN podjął wczoraj uchwałę o nadaniu tytułu Doctora Honoris Causa Jerzemu Owsiakowi. To pierwszy taki zaszczyt dla tego zasłużonego społecznika. Z kolei dla Uczelni to odważny krok dający szanse na zwiększenie zaufania młodych ludzi i szeroką promocję w mediach. O jedno i drugie dziś niełatwo.

Jerzego Owsiaka i Jego inicjatyw przedstawiać nie trzeba. Dwóch moich magistrantów pisało o nim swoje prace (Łukasz Wcisło 2006 i Grzegorz Moćko – 2012), a na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Kulturoznawstwa powstał nawet doktorat pt. ,,Rockowy etos młodego pokolenia na przykładzie Przystanku Woodstock oraz w kontekście innych działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy’’ (Justyna Teodorczyk 2012). Fundacja WOŚP jest instytucją o najwyższym zaufaniu społecznym w Polsce (89%, na drugim miejscu PCK – 81%). W tym roku Orkiestra zagrała po raz dwudziesty, w przyszłym roku będzie kolejna rocznica – 20 lat działalności Fundacji.

W czerwcu miałem zaszczyt, na forum Rady Instytutu Politologii UP, inicjować procedurę przyznania tytułu Doctora Honoris Causa Jerzemu Owsiakowi. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie. W lipcu pozytywną decyzję w tej sprawie podjęła Rada Wydziału Humanistycznego UP. JM Rektor zaproponował troje recenzentów: księdza biskupa prof. dra hab. Tadeusza Pieronka, prof. UW dr hab. Magdalenę Środę i mnie. Laudatorem został prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UP.

W styczniu, w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego odbędzie się uroczyste wręczenie tytułu. Można się spodziewać niecodziennych zjawisk: inwazji wolontariuszy WOŚP, szerokiego zainteresowania mediów, nowego wizerunku Jerzego Owsiaka wygłaszającego uroczysty wykład w akademickiej todze. Wpisuje się to w otwartość Uniwersytetu Pedagogicznego, kreatywność naszego Instytutu, sprzyja przygotowywanej przez Katedrę konferencji ,,Lider społeczny w XXI wieku’’. Mówiąc językiem Jurka: ,,Oj, będzie się działo!’’
Ps. Kreatywność Instytutu Politologii UP potwierdziło ostatnio Ministerstwo przyznając milion złotych w ramach konkursu na projekty wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia. Zgłosiło się 270 podmiotów akademickich, z tego 62 zostało laureatami – nasza politologia na 17 miejscu. Jest to najlepszy rezultat wśród polskich kierunków politologicznych.

/ Bez kategorii

Share the Post

About the Author