Jak pisać recenzję

Jak pisać recenzję

Moje seminarium magisterskie zaczyna się od omówienia dowolnej książki. Motyw recenzji pojawia się też na etapie egzaminu końcowego, podczas obrony doktoratu i w trakcie kolokwium habilitacyjnego. Jest więc  o czym dyskutować.

Książkę, wybraną do omówienia podczas seminarium, należy najpierw dokładnie przeczytać i to nie raz. Trzeba też zapoznać się z innymi tekstami związanymi z tematem przewodnim tej książki (najlepiej z innymi recenzjami). Omawiający musi być po prostu ekspertem w tej tematyce i dopiero kiedy się nim poczuje może przystąpić do wystąpienia w roli recenzenta. Powinien poznać dobrze autora, wydawnictwo, musi umieć syntetycznie omówić zawartość książki, wskazać jej silne i słabe strony, ocenić, skrytykować, a także wykazać w jakim stopniu przyda się ona do pracy magisterskiej.

Przy pisaniu profesjonalnych recenzji, prac magisterskich, doktorskich, książek, przy ocenie dorobku naukowego, mechanizm jest bardziej złożony. Tu trudno mówić o standardach, bo mają one raczej indywidualny charakter. Tym niemniej zawsze należy odnieść się do struktury pracy, celu, metod, źródeł, wniosków, uogólnień, formy (język, przypisy, grafiki). Recenzja nie powinna zawierać powtórzeń recenzowanych treści, prezentacji tego co autor napisał (a to często się zdarza), ale przede wszystkim musi być oceną tego ,,jak napisał’’. Nie trzeba się bać używania przymiotników, stopniowania, wartościowania. Asekuranctwo i brak odwagi osłabiają profesjonalizm recenzji.

Rzadko spotykam recenzje, które można podać za wzór. Najczęściej jest w nich sporo ogólników, zastrzeżeń, nieśmiałości, wazeliny. Demotywuje to recenzowanych i osłabia recenzję jako ważny instrument doskonalenia. Niemal nigdy też nie dochodzi do oceny samej recenzji. Ale to się powoli zmienia. Są już szablony recenzji prac dyplomowych i magisterskich, a w przypadku książek naukowych wydawnictwa coraz częściej domagają się od recenzentów uwzględniania konkretnych kryteriów. Ostatnio uczestniczyłem w kolokwium habilitacyjnym, podczas którego debatowano nad nieprofesjonalną recenzją nadesłaną przez znanego profesora. Ktoś zaproponował, aby ją odesłać autorowi, inny wniosek dotyczył powołania komisji do oceny tej recenzji. To krzepiący sygnał.

/ Bez kategorii

Share the Post

About the Author