Pochwalili nas

Pochwalili nas

Instytut Politologii UP otrzymał raport pokontrolny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która w marcu zlustrowała naszą pracę. Wyrażone w nim opinie są co najmniej pozytywne.

To ostatnia tego typu kontrola, w przyszłości Ministerstwo stworzy nowe kryteria oceny kierunków studiów. Tym bardziej więc cieszy, że politologia na UP jest tak dobrze notowana. Dotyczy to wielu obszarów kształcenia. Wyróżniono organizację praktyk studenckich (za co odpowiada Barbara Węglarz), system oceniania pracowników przez studentów (realizuje go dr Grzegorz Foryś), pracę biblioteki (kierownik: Ewa Tłuczek), aktywność studenckiego koła naukowego (opiekun: dr Łukasz Stach) i sprawność sekretariatu (niezastąpiony duet: Katarzyna Kochmańska i Marzena Ryskala).

W raporcie chwalono nas za potencjał rozwojowy, aktywność studentów, poziom prac dyplomowych i magisterskich. Generalnie, w porównaniu z innymi instytutami (wydziałami) prowadzącymi studia politologiczne, których podsumowania znajdują się na stronach internetowych PKA – nasz Instytut wypada bardzo dobrze. Dlatego zachęcam do lektury raportu (dostępny również na stronach IP UP), ponieważ pozytywny PR wymaga większej promocji. Produkcja idzie świetnie, pora na marketing.

/ Bez kategorii

Share the Post

About the Author