Polska 1945-2015. Historia polityczna

Od autorów:
Napisaliśmy tę monografię razem, choć wiele nas różni. Na przykład to, że czytamy różne gazety i odmiennie postrzegamy przemiany ostatniej dekady. Wiemy na pewno, że łączy nas pasja: do nauki i pracy, do historii i polityki. Przystępując do pisania tej książki wybraliśmy drogę konfrontacji ocen i próby znalezienia zobiektywizowanej interpretacji w spojrzeniu na polityczne dzieje Polski za życia ostatnich dwóch pokoleń.

Ryszard Michalak, Andrzej Piasecki

Z recenzji:
Joanna Dzwończyk, politolog, (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie): -Podkreślić przy tym należy erudycję Autorów, jak też znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność wykorzystywania źródeł nie tylko stricte historycznych, ale i z różnych dziedzin nauk społecznych – politologii, socjologii czy psychologii społecznej. [..] Monografia napisana jest w sposób konsekwentny i zwarty, a nadana jej przez Autorów struktura wskazuje na głębokie przemyślenie i uporządkowanie problematyki, jak też pozwala wysoko ocenić warsztat badawczy, którym się posługują […]. Odnosząc się do strony językowej recenzowanej monografii podkreślić należy, że wywód prowadzony jest w sposób spójny, logiczny.

Joanna Wojdon, historyk (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego): -Autorom udało się zachować dystans do opisywanych wydarzeń, postaci i zjawisk. Unikają przy tym narzekania i moralizatorstwa. Należy podkreślić, że analizowana monografia oparta jest o solidne badania naukowe. Uwzględnia najnowsze ustalenia historyków, politologów i socjologów. […] Ciekawym zabiegiem jest przywołanie w kapsułach wybranych – a przy tym nieoklepanych – tekstów źródłowych, w tym zwłaszcza relacji uczestników wydarzeń. Takie oddanie głosu świadkom historii znakomicie urozmaica tekst, pozwala pokazać różne punkty widzenia oraz perspektywę osobistą, a także wprowadzić do naukowej monografii narrację bardziej potoczną, emocjonalną

wróć do książek