Seminarium dla wszystkich

Seminarium dla wszystkich

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium na temat samorządów w państwach europejskich (piątek 19 lutego, UP sala im. Danka).
1. Na studiach  w IP UP (I i II stopnia) są przynajmniej trzy przedmioty, które dotyczą tytułowego zagadnienia. Brakuje przyczynkowej literatury, dostępne dane wymagają aktualizacji, a solidnego kompendium wiedzy po prostu nie ma. Notatki z takiej konferencji uzupełnione o artykuły z ostatniego wydania uniwersyteckiego czasopisma ,,Annales…Studia Politologica’’ okażą się potrzebne studentom III politologii, I roku SUM, a także II roku administracji.
2. Prelegenci – to eksperci od samorządu terytorialnego lub polityki wewnętrznej konkretnych państw europejskich. Są wśród nich naukowcy z kilku ośrodków akademickich oraz z Instytutu Politologii UP. Wśród nich asystenci, którzy jeszcze niedawno sami byli studentami. Jak widać zmiana miejsca na sali wykładowej (z audytorium do katedry) – w sensie zawodowym – prowadzi właśnie przez tego typu konferencje. Warto się przyjrzeć takim mechanizmom.
3. Oprócz naukowców uczestnikami będą również praktycy – reprezentanci środowiska samorządowego, politycy (lokalni i europejscy). Połączenie nauki i praktyki może zaowocować interesującymi interakcjami.
*
Seminarium ,,Samorząd terytorialny w państwach europejskich’’ zorganizowała Katedra Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych IP UP. Dziękuję za zaangażowanie na rzecz tej inicjatywy pracownikom Katedry: Barbarze Węglarz, Ryszardowi Koziołowi i Grzegorzowi Forysiowi, a także doktorantom oraz studentom: Rafałowi Lisiakiewiczowi, Mariuszowi Rzeszutce i Ewelinie Borli.

/ Bez kategorii

Share the Post

About the Author