sukcesy studentów

Nagrody i wyróżnienia

Ewa Syrek otrzymała pierwszą nagrodę za pracę: Prawne i technologiczne uwarunkowania realizacji e-usług administracji publicznej w Polsce. . Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2016)
Adrian Biela otrzymał pierwszą nagrodę za pracę Wolontariat międzypokoleniowy jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego. Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2015)
Paulina Sacha otrzymała trzecią nagrodę za pracę Innowacje w kampaniach wyborczych – studium przypadku. Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2015)
Adrian Koładka otrzymał trzecią nagrodę za pracę, Skuteczność organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2014)
Sebastian Malczyk otrzymał trzecią nagrodę za pracę Wpływ nowych mediów na kształt kampanii wyborczych. Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2013)
Marcin Indycki otrzymał drugą nagrodę za pracę, Poszukiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych przez miasto Krosno w latach 2000-2012. Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2012)
Żaneta Łata otrzymała drugą nagrodę za pracę Aktywność polityczna na portalach społecznościowych. Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2011)
Bożydar Pająk otrzymał trzecią nagrodę za pracę Postulatywny model lewicy. Organizator konkursu: Instytut Politologii UP (2010)
Krystian Daniel zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Instytut Politologii UP, za pracę magisterską Mechanizmy dyskredytacji w polskich kampaniach prezydenckich 1990-2005. (2009)
Małgorzata Kmak zajęła czwarte miejsce i otrzymała wyróżnienie za pracę Instrumenty polityki regionalnej i efektywność ich wykorzystania. ZPORR w województwie małopolskim. Organizator konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008)
Barbara Węglarz otrzymała wyróżnienie za pracę Referenda lokalne w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wiśniowa. Organizator konkursu: miesięcznik ,,Samorząd Terytorialny’’, Warszawa (2008)
Edyta Lechwar otrzymała wyróżnienie za pracę Procesy dezintegracyjne federacji belgijskiej. Organizator konkursu IP AP (2007)
Monika Zych otrzymała drugą nagrodę za pracę Kampania referendalna w kwestii integracji Polski z Unią Europejską – przejaw profesjonalizacji w promocji politycznej. Organizator konkursu: Instytut Politologii AP (2007)
Piotr Wojtasik otrzymał trzecią nagrodę za pracę: Debaty nad ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu w Polsce w latach 1989- 2005. Organizator konkursu: Instytut Politologii AP (2006)

PRZYKŁADY NAJLEPSZYCH PRAC MAGISTERSKICH

2012

Marcin Indycki Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych przez miasto Krosno w latach 2000-2012.
Agnieszka Janusz Ciągłość w zmianie czy zmiana w ciągłości? Kultura polityczna społeczeństwa polskiego w obliczu transformacji systemowej.
Piotr Prokipczak Ewolucja statusu prawnego i społeczno-politycznego łemkowskiej mniejszości etnicznej w Polsce.

2011

Sanda Kroll Dwie drogi hiszpańskich Basków do uzyskania niepodległości.
Katarzyna Puślecka Międzynarodowe kontakty polskich jednostek samorządu terytorialnego. Prawo i praktyka.
Malwina Wronkiewicz Kampania wyborcza 2007.

2010

Agnieszka Cisowska Zmiana wizerunku przywódcy na przykładzie polskich wyborów prezydenckich.
Krystyna Dul Program Młodzież w Działaniu – idea multikulturalizmu oraz kreowanie i promowanie powiązań sieciowych.
Wojciech Jarosz Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 – perspektywa polska.
Mariusz Rzeszutko Funkcjonowanie służb konsularnych w Krakowie.
Krzysztof Żołądź Rewitalizacja miast po wejściu Polski do UE.
Robert Żurek Wizerunek prezydentów III RP w mediach na wybranych przykładach.

2009

Przemysław Adamski Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec faktycznych i potencjalnych współpracowników na Podbeskidziu w latach 1975-1990.
Ewa Chromik Proces integracji gospodarczej Portugalii w ramach UE.
Justyna Czerny Normatywny i empiryczny wymiar działalności samorządowych kolegiów odwoławczych.
Robert Frankowski Od sukcesu wirtualnego do realnego. Kampania PO 2005 i 2007.
Kamil Woszczyna Preferencje wyborcze Polaków 2005-2007.

2008

Michał Słowik Ewolucja kampanii wyborczych oraz kształtowania wizerunku polityków.
Karolina Jasek Społeczny i polityczny wymiar ewolucji partycypacji kobiet w życiu publicznym w Polsce po 1989 r.
Anna Ptak Problematyka lustracji mediów w świetle ustawy lustracyjnej z 18 października 2006 r.
Piotr Walczyk Dębica w III RP.
Rafał Zdebik Gmina Libiąż w latach 2002-2007.

2007

Danuta Czubernat Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii na przykładzie Londynu.
Krzysztof Haluch Znaczenie strategii na przykładzie Powiatu Jasielskiego.
Agnieszka Koszyk Samorząd terytorialny i jego rola we współpracy międzynarodowej na przykładzie Krakowa.
Małgorzata Król Kontynuacja czy zmiana? Wybory prezydenckie w miastach stołecznych w 2006 roku.
Katarzyna Oczko Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa.

2006

Agnieszka Kwaśnik Wpływ marketingu polityyczneo na społeczny i polityczny wizerunek Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego na przykładzie kampanii wyborczej.
Barbara Labisko Wzrost znaczenia technik marketingowych stosowanych przez liderów politycznych na przykładzie kampanii prezydenckiej 2005.
Jakub Narek Przełomy i konflikty w kampaniach prezydenckich na przykładzie elekcji 2005 roku.
Łukasz Wcisło Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Patryk Woszczyna Ewolucja zastosowania komunikacji internetowej w polityce.