dekalog współpracy

Drogi Studencie! Zastosowanie się do poniższych uwag ułatwi Ci kontakty w czasie moich dyżurów. I nie tylko.

1. Bądź punktualny. Na konsultacje zabieraj długopis i notatnik; płaszcz i bagaże zostaw w szatni.

2. Pamiętaj o przedstawieniu się: imię, nazwisko, uczelnia, rok studiów, przedmiot i dopiero później przedstaw problem, z którym się zgłaszasz (także w e-mail’u).

3. Nie dzwoń i nie pytaj: ,,Czy jest Pan na dyżurze?” – jestem zawsze. O nadzwyczajnych nieobecnościach informuję minimum z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Indywidualne zdawanie egzaminu lub uzyskanie wpisu musisz udokumentować nadzwyczajnymi okolicznościami. Nie czekaj na ostatni termin.

5. Po egzaminie dyplomowym nie przynoś kwiatów, czekoladek, innych ,,gadżetów”. Wykonuję swoją pracę za co otrzymuję wynagrodzenie od Uczelni.

6. Przy oddawaniu prac pisemnych (referaty, rozdziały prac magisterskich) czytaj teksty ZAWSZE po wydrukowaniu, a nie tylko „z komputera”.

7. Nie oddawaj prac pisemnych w koszulkach. Wystarczy, że będą spięte. Pisz ekologicznie, na dwóch stronach.

8. Na zajęcia i konsultacje przychodź w stroju stosownym do miejsca i okoliczności.

9. Jeśli to ułatwi nam współpracę napisz do mnie e-mail’a (poprawnego w formie) lub w sytuacjach nadzwyczajnych zadzwoń (nr tel. kom. dostępny w sekretariacie).

10. W sytuacjach losowych i związanych z ważniejszymi obowiązkami, zaproponuj termin konsultacji poza harmonogramem (również w weekendy).