doktoranci

dr Katarzyna Rosół – „Polityka płci w samorządzie terytorialnym w Małopolsce (lata 1990-2018)” (2021)
dr Maria Kotkiewicz -„Wpływ członków Związku Harcerstwa Polskiego na partycypację społeczną” (2022)
dr Monika Grabowska – ,,Programowanie rozwoju makroregionów jako instrument nowej polityki regionalnej (2007-2020) w Polsce” (2016).
dr Tadeusz Bieda – ,,Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania wspólnoty powiatu kłodzkiego (1998-2010)” (2015).
dr Żaneta Mrożek – ,,Polityczny i prakseologiczny wymiar przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1997 roku”. (2015)
dr Krystian Daniel – ,,Aktorzy polityczni wobec faktoidów 1989-2011” (2015).
dr Monika Turek – ,,Obszary wiejskie i instrumenty ich rozwoju w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce od 2004 r.” (2014)
dr Małgorzata Kmak – ,,Polityka konwergencji województwa małopolskiego (1998-2007)”. (2012).
dr Barbara Węglarz – ,,Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej po 1989 r.”. (2012).
dr Rafał Lisiakiewicz – ,,Polityka Rosji wobec Polski w czasach prezydentury Władimira Putina 2000-2008” (2010).
dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś – ,,Rola marketingu politycznego w funkcjonowaniu regionalnych elit samorządowych” (2010).
dr Paweł Momro – ,,Kompetencje ustrojowe prezydenta w Polsce po roku 1989, a realizacja linii politycznej”. (2018)