o mnie

Andrzej Konrad Piasecki

W

1993 r. obroniłem doktorat na Uniwersytecie Wrocławskiem. W 2003 r. habilitowałem się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 r. Prezydent RP nadał mi tytuł profesora. Moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, gdzie w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii jestem kierownikiem Katedry Samorządu i Zarządzania.
Prowadzę zajęcia na kierunkach i specjalnościach: administracja, administracja publiczna, e-administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, marketing i doradztwo polityczne, politologia, samorząd i polityka lokalna, stosunki międzynarodowe. Jestem promotorem prac magisterskich i doktorskich.

Mieszkam w Krakowie (Bronowice). W wolnych chwilach można mnie spotkać w okolicach Młynówki Królewskiej lub… gdzieś w górach.