moi mentorzy

Moimi mentorami akademickimi na różnych etapach działalności naukowej i zawodowej na uczelniach byli:

prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński – w przeszłości dyrektor Instytutu Historycznego UWr., rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Polskiej Towarzystwa Historycznego. Promotor mojej pracy magisterskiej, doktorskiej, recenzent moich książek, mój mecenas i rekomendator.

prof. dr hab. Bronisław Pasierb – niegdyś dziekan Wydziału Politologii UWr., twórca Instytutu Politologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, mój pierwszy szef na uczelni. Opiekun, doradca, powiernik.

prof. dr hab. Urszula Jakubowska z Instytutu Badań Literackich PAN recenzowała moją pracę doktorską i pierwszą książkę naukową.

prof. dr hab. Teresa Kulak z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (następnie Uniwersytet Opolski) recenzentka mojej pracy doktorskiej.

prof. dr hab. Jerzy Regulski – minister ds. reformy samorządowo-administracyjnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej. Był recenzentem w moim przewodzie habilitacyjnym, umożliwiał mi badanie i prezentowanie efektów pracy FRDL.

prof. dr hab. Czesław Osękowski – politolog i historyk, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 2005 r.), recenzent mojej książki oraz przewodu habilitacyjnego.

prof. dr hab. Józef Łaptos – filolog, romanista, historyk, politolog, etc., w przeszłości dziekan WSP/AP w Krakowie, kolega z sąsiedniej katedry. Dla mnie niedościgniony wzór dorobku i autorytetu naukowego oraz ,,skromności w wielkości’’.

prof. dr hab. Marian Nowak – matematyk, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2005. ,,Pomocna dłoń’’ we właściwym miejscu i właściwym czasie.

…i wielu innych