książki

Przykłady, do przeczytania online

wybory
samorzad_terytorialny
menadzer
model_przywodztwa
referenda_w_iiirp
wybory_1989_2002
historia_polityczna_polski2015
wladza_w_samorzadzie_terytorialnym_iiirp
lubuska_czwarta_wladza
lider
kup w PWN
 • A. Piasecki, D. Gil (red.), Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych¸ Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2019, s. 146.
 • A. Piasecki, D. Gil (red.), Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych, Kraków 2019.
 • Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018, 2018.
 • Lider społeczny w XXI wieku - praca zbiorowa pod moją redakcją. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 • Zjazd Rodziny Szafoni. Uczestnicy. Organizacja. Wspomnienia, 2013.
 • Wybory w Polsce 1989-2011, Wydawnictwo Arcana, seria: Arkana historii, Kraków 2012, s. 376.
 • Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich - praca zbiorowa pod moją redakcją. Rec. prof. dr hab. Marek Chmaj. Wydawnictwo: ,,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica’’, Kraków 2010, s. 250.
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, synteza, rec. prof. dr hab. Marek Chmaj, ilustracje, indeksy, aneks, B-5, 420 s. Warszawa WN PWN 2009.
 • Menadżer i polityk - wójt, burmistrz, prezydent miasta, monografia, rec. prof. dr hab. Marek Chmaj, indeksy, aneks, B-5, 250 s. Kraków 2006. (Do pobrania: część 1,, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6)
 • Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy - praca zbiorowa pod red. A.K. Piaseckiego, obejmująca artykuły czterdziestu politologów, historyków i socjologów z kilkunastu ośrodków akademickich w kraju. Recenzenci: profesorowie Instytutu Politologii AP w Krakowie. B-5, s. 594, Kraków 2006.
 • Referenda w III RP, monografia, rec.: dr hab. Maria Marczewska-Rytko, ilustracje, tabele, mapy, indeks miejscowości, indeks nazwisk, B-5, s. 192. Warszawa Wydawnictwo PWN, 2005.
 • Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002. Rec.: prof. dr hab. Marek Chmaj, doc. dr hab. Wincenty Kołodziej. ilustracje, tabele, wykresy, mapy, indeks nazwisk, B-5, s. 300. Wydawnictwo Adama Marszałka, Toruń 2004. Nagroda Rektora AP za 2005. Pierwsze wydanie tej książki, dofinansowane z grantu KBN, ukazało się w 2003 r.
 • Władza w samorządzie terytorialnym III Rzeczpospolitej. Teoria i praktyka kadencji 1990-2002. Recenzent: prof. Czesław Osękowski, (Zielona Góra); ilustracje, tabele, wykresy, mapy, indeks miejscowości, indeks nazwisk, B-5, s. 360, 1.000 egz., Zielona Góra 2002.
 • Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej. Zbiór prac seminaryjnych pod redakcją red. Andrzeja K. Piaseckiego. Mapy, wykresy, tabele, A-5, s. 130, wprowadzenie w j. angielskim, nakład 300 egz. Zielona Góra 2001.
 • Lubuska czwarta władza. Środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim. Recenzenci: prof. Wojciech Wrzesiński (Wrocław), prof. Urszula Jakubowska (Warszawa). Wstęp: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki (Gorzów Wlkp.). Aneks, ilustracje, tabele, wykresy, indeks nazwisk, indeks tytułów. B-5, s. 368, Zielona Góra 2000.