Dekalog raz jeszcze

Dekalog raz jeszcze

Już sam nie wiem jak mam wyeksponować pewne informacje, aby docierały do PT Studentów. Może tak: BŁAGAM PRZECZYTAJCIE PONIŻSZY TEKST!!!

1.    Sprawdź aktualne dyżury na tej stronie. Nie pytaj: ,,Kiedy można Pana zastać’’?

2.    Egzaminy (w każdej formie) opierają na treściach przekazywanych podczas wykładu. Kto chodził, słuchał i notował – z pewnością zda.

3.    Wpisywanie ocen nie może odbywać się indywidualnie. Proszę indeksy zbierać w  grupach.

4.    Proszę weryfikować mój wpis. W przypadku, gdy popełniłem błąd, zapraszam poza kolejnością. Nie jestem nieomylny.

5.    W przypadku, gdy ocena wydaje się rażąco niesprawiedliwa również zapraszam na konsultacje. Nie obrażam się.

6.    Przy egzaminach magisterskich proszę mnie nie pytać o skład komisji, ani o pytania. Jedno i drugie ustalam tuż przed samym egzaminem.

7.    Dodatkowe terminy egzaminów dotyczą tylko wyjątkowych i uzasadnionych sytuacji losowych.

8.    Wpisuję każdą ocenę. Nie stosuję ,,odsyłania’’. Regulamin studiów przewiduje kolejno: I termin, II termin (poprawka) oraz egzamin komisyjny. I to nie podlega negocjacjom.

9.    Ostatnie egzaminy (w tym magisterskie) planuję na 14 lipca. Pierwsze terminy powakacyjne to 13-15 września.

10.    Praktyka wskazuje, że na większość pytań i wątpliwości studenci sami potrafią sobie doskonale odpowiedzieć. Więc bardzo proszę w kontaktach bezpośrednich o odrobinę empatii, zwłaszcza przy załatwianiu kwestii formalnych.

Uf… Musiałem to napisać. Bo powtarzanie tego w kółko spowodowało, że znam większość tego tekstu już na pamięć. A na Uczelni zaczyna się gorąca końcówka.

/ Bez kategorii

Share the Post

About the Author